do newsa invSerdecznie zapraszamy do nawiązania współpracy w ramach konkursu RPO Woj. Mazowieckiego: Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo.

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające swoją siedzibę na terenie Województwa Mazowieckiego.

Projekty będą realizowane w ramach pomocy de minimis – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna poziom dofinansowania projektu wynosi 110 000,00 PLN.

Konkurs przewiduje wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności polegające na udzielaniu bonów na doradztwo. Bony na doradztwo będą mogły być przeznaczone na zakup usługi doradczej o charakterze prorozwojowym. Usługa doradcza może być świadczona jedynie przez Instytucję Otoczenia Biznesu, która posiada status mazowieckiej akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu. Usługa doradcza ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa, np. poprzez wejście na nowe rynki zbytu lub rozszerzenie oferty produktowej/usługowej przedsiębiorstwa lub zdobycie nowych klientów.

INVESTIN posiada oficjalną akredytację Samorządu Województwa Mazowieckiego jako Instytucja Otoczenia Biznesu (profil: Centrum Innowacji). Oferujemy kompleksowe wsparcie dla Beneficjentów - nasz Zespół może pomóc zarówno na etapie modelowania projektu, przygotowania wniosku o dofinansowanie, jak również późniejszej realizacji projektu.

cert

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU:

Zuzanna Kot:                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                         +48 795-139-177
Michał Jankowski:          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.           +48 795-139-177

3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, typu projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo – RPMA.03.01.02-IP.01-14-083/18 | bony na doradztwo | rpo wm 3.1.2 | RPO WM 2014-2020 3.1.2 | akredytowane IOB mazowieckie | bony na doradztwo IOB | doradztwo mazowsze

AW grafikaGrupa INVESTIN to dynamicznie rozwijająca się organizacja świadcząca usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie zaawansowanych technologii, globalnego rynku innowacji, doradztwa biznesowego i strategicznego, internacjonalizacji przedsiębiorstw, programów akceleracji start-upów oraz inwestycji Venture Capital. W ramach realizowanych usług wspieramy przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytucje otoczenia biznesu w obszarze innowacji, ekspansji zagranicznej, działalności B+R oraz komercjalizacji technologii.

Poszukujemy osoby posiadającej doświadczenie w zakresie projektów konsultingowych z obszaru doradztwa biznesowego, innowacji i komercjalizacji.

Analityk: poznaj szczegóły i aplikuj!


logo do newsaOd maja do października br. Grupa INVESTIN zorganizowała i przeprowadziła cykl spotkań szkoleniowo-warsztatowych dla kadry naukowo-dydaktycznej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wszystkie cztery przeprowadzone szkolenia dotyczyły zarządzania badaniami naukowymi i zostały zorganizowane w ramach projektu pt.: "PSW - uczelnia z przyszłością".

Szkolenia zorganizowano dla grupy 15 pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. Uczestnicy skorzystali z 4 modułów szkoleniowych:

1.    Moduł I Własność Intelektualna (8 h, 25.05.2018 r.): podstawowe pojęcia, własność intelektualna jako kluczowy element procesów innowacyjnych, patenty i ochrona działalności B+R_I, zarządzanie WI, procedury patentowe, zdolność patentowa oraz czystość patentowa, rola własności intelektualnej w dotacjach na innowacje.

2.    Moduł II Aspekty prawne i podatkowe – komercjalizacja pośrednia i bezpośrednia, praktyki prawne (8 h, 07.06.2018 r.): zarys problematyki, opodatkowania transferu technologii i własności intelektualnej, podatki przy wnoszeniu aportów, podatki transakcji w zakresie komercjalizowanej własności intelektualnej, aspekty podatkowe prawa międzynarodowego, ulga na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, podmioty o statusie CBR, ceny transferowe, rola wyceny wartości niematerialnych w podatkach.

3.    Moduł III Umowy (8 h, 06.09.2018 r.): ramy prawne tworzenia kontraktów badawczych, umowy licencyjne, umowy spółek celowych i spółek odpryskowych.

4.    Moduł IV Pomoc publiczna w badawczej działalności gospodarczej (8 h, 30.10.2018 r.): wprowadzenie i podstawowe pojęcia dotyczące pomocy publicznej, porównanie przepisów minionej perspektywy finansowej i aktualnych, koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na prace badawcze, warunki udzielenia pomocy de minimis.

Wszystkie szkolenia zostały przeprowadzone przez profesjonalnych trenerów Grupy INVESTIN.

Zachęcamy do zapoznania się referencjami.

nlab logo www

19 października 2018 r. rozstrzygnięto konkurs NLAB: Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge. W gronie zwycięskich start-upów, które polecą do Nevady znalazło się 10 innowacyjnych firm z województwa lubelskiego. Grupa INVESTIN jest operatorem programu.

Program NLAB: Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem realizowanym w wymiarze transatlantyckim na poziomie regionalnym i stanowym. Grupa INVESTIN została wyłoniona jako operator programu na drodze postępowania przetargowego.

W konkursie NLAB wzięło udział 19 firm, które uczestniczyły w 4 dniach warsztatów i konsultacji z ekspertami INVESTIN, Stanu Nevada oraz Województwa Lubelskiego w ramach Bootacmp Lubelskie, które odbyło się w dniach 03-06.10.2018 r. 18 firm miało także okazję zaprezentować się podczas Demo Day, które odbyło się 11 października. Międzynarodowe grono jurorów oceniało start-upy głównie pod kątem gotowości wejścia na rynek Stanu Nevada i dalszej ekspansji w Stanach Zjednoczonych.

W gronie zwycięzców znaleźli się:

1. CMS4MEDIA

2. Pro-Project

3. Wit-Composites

4. InPhoTech Sp. z o.o.

5. Clinic Hunter Sp. z o.o.

6. Plantalux Sp. z o.o

7. NexBio Sp. z o.o

8. Spino

9. Mint Cloud

10. Akanza Sp. z o.o.

Zwycięzcy zostaną teraz podzieleni na dwie grupy 5-osobowe i polecą do Stanu Nevada, gdzie spędzą po 2 tygodnie. W tym czasie będą uczestniczyć w licznych spotkaniach biznesowych, mentoringu, networkingu, otrzymają wsparcie kilkunastu amerykańskich partnerów w zakresie wejścia i rozwoju swojej działalności na rynku Nevady. Co ważne, program pobytu w Nevadzie będzie w możliwie największym stopniu dopasowany do profilu zwycięskich firm tak, by mogły one jak najpełniej wykorzystać czas spędzony w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza grupa wyleci do Nevady już 18 listopada br.

Program NLAB: Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge to pilotaż programu. W założeniach NLAB ma być wydarzeniem cyklicznym na stałe wpisującym się w ramy współpracy Województwa Lubelskiego ze Stanem Nevada. Grupa INVESTIN jest operatorem programu.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy samych sukcesów!

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu oraz zobaczenia galerii zdjęć z ogłoszenia zwycięzców na stronie Województwa Lubelskiego.

nlab logo www

Pierwszy polsko-amerykański program akceleracji NLAB Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge otwiera drzwi do amerykańskiej przygody dla start-upów, które zawalczyły o miejsce w programie. Dziewiętnaście start-upów pod opieką grupy doświadczonych trenerów, mentorów i ekspertów w dniach 03-06.10.2018 r. ukończyło Bootcamp Lubelskie.

Bootcamp Lubelskie upłynął start-upom m.in. na tworzeniu strategii ekspansji międzynarodowej, poznaniu warunków prowadzenia biznesu w USA, przygotowaniu do prowadzenia negocjacji, określeniu kanałów dystrybucji i ćwiczeniu komunikacji biznesowej, w tym na przygotowaniu elewator pitch na elementach story tellingu.

W pracę ze start-upami zaangażowali się amerykańscy partnerzy związani z Biurem Gubernatora Stanu Nevada ds. Rozwoju Gospodarczego oraz eksperci operatora programu – INVESTIN, wyspecjalizowanego w rozwoju i finansowaniu zaawansowanych technologii, rozwoju biznesu, akceleracji i komercjalizacji.

Prezentacje 19 start-upów będzie można zobaczyć już 11 października podczas Demo Day, zorganizowanego w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Będzie to bardzo ważny etap programu NLAB. Po wysłuchaniu prezentacji Komisja Konkursowa wybierze 10 start-upów, które zostaną zaproszone do udziału w procesie akceleracji w Stanie Nevada, gdzie przedstawiciele każdego ze start-upów spędzą dwa tygodnie uczestnicząc w spotkaniach i mentoringu przygotowanych przez amerykańskich partnerów programu, tj. m.in. Biuro Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego, Polsko-Amerykańska Izba Handlowa w Nevadzie, Nevada Institute for Autonomous Systems, Waterstart, StartUp NV, Adams Hub, UNLV International Gaming Institute, Work in Progress, Ozmen Center for Entrepreneurship, Las Vegas Global Economic Alliance, Nevada Advanced Autonomous Systems Innovation Center.

„Kiedy wysyłałam zgłoszenie do programu miałam na uwadze przede wszystkim promocję firmy. Po czterech dniach Bootcamp Lubelskie wiem, że po prostu chcę być z biznesem w Nevadzie” - mówi Weronika Soszyńska reprezentująca Wit-Composites, jeden ze start-upów biorących udział w programie.

Pełna lista start-upów, które zakwalifikowały do udziału w Demo Day w ramach programu NLAB, znajduje się poniżej.   

1. ACCREA Bartłomiej Stańczyk

2. Active Propulsion Laboratory & Industrial Projects von Mark Walsh

3. Akanza Sp. z o.o.

4. Anna Prończuk-Omiotek Doradca i szkoleniowiec

5. Antara Systemy Informatyczne

6. Bartosz Wawrzyszak Consulting

7. Bazo Sp. z o.o.

8. Benfi Media Patrycjusz Omiotek

9. Clinic Hunter Sp. z o.o.

10. FKS94 Karol Filipek

11. Grupa Tipmedia Sp. z o.o.

12. InPhoTech Sp. z o.o.

13. Klement Real Estate Mariusz Klementowski

14. MebWay Kamil Gałdzicki

15. NexBio Sp. z o.o

16. Plantalux Sp. z o.o

17. Profit Network Sp. z o.o

18. Pro Project Henryk Kartaszyński

19. Wit-Composites Stanisława Michalina Rusiecka

 

Wybrane zdjęcia z Bootcamp Lubleskie (03-06.10.2018):

IMAG1191 Kopia

03102018 17 DSC0963 Kopia

03102018 21 DSC0979

03102018 71 DSC1142

04102018 23 DSC1284 Kopia

04102018 30 DSC1307 Kopia

05102018 15 DSC1426 Kopia

05102018 36 DSC1502 Kopia

05102018 61 DSC1596 Kopia

06102018 4 DSC1629 Kopia

06102018 5 DSC1630 Kopia

06102018 38 DSC1755 Kopia

 

Skorzystaj z doradztwa

Chcesz otrzymać profesjonalne wsparcie w ramach procesu komercjalizacji technologii?

Wyślij zapytanie

Zapisz się na szkolenie

Chcesz zdobyć nowe kompetencje w obszarze komercjalizacji technologii?

Zapisz się

Zgłoś projekt

Chcesz otrzymać wsparcie merytoryczne oraz kapitałowe?

Zgłoś projekt

Dołącz do nas

Szukasz nowych wyzwań zawodowych w obszarze zaawansowanych technologii?

Zobacz oferty pracy