SellofExcelenceEuropeanCommisionDo 5 czerwca br. przedsiębiorcy MŚP, którzy uzyskali certyfikat Seal of Excellence w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020 albo nabyli autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu, który uzyskał Seal of excellence mogą starać się o wsparcie do 210 tys. zł na przygotowanie innowacyjnego projektu do wdrożenia w wymiarze europejskim.

W ramach obecnej – drugiej edycji grantów Seal of Excellence polskie firmy posiadające ten certyfikat mogą starać się o wsparcie na m.in: szacowanie ryzyka, badanie rynku, badanie użytkowników, zarządzanie własnością intelektualną, opracowanie strategii innowacji, poszukiwanie partnerów, itd. 

Łączna pula grantów wynosi 3,78 mln zł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przewidziała różnego rodzaju ułatwienia dla wnioskodawców np.: jedynie formalna ocena wniosku, granty będą rozliczane ryczałtowo, a wnioskodawca ma możliwość wyboru czy grant będzie stanowił pomoc publiczną, czy pomoc de minimis. W ramach umowy o powierzenie grantu jest przewidziana możliwość uzyskania zaliczki w 40% jego wartości.

Certyfikat „Seal of Excellence” (tzw. pieczęć doskonałości) jest znakiem jakości przyznawanym innowacyjnym projektom, które zostały bardzo wysoko ocenione i osiągnęły próg punktów wymagany do uzyskania dofinansowania. Jednym z innowacyjnych przedsiębiorców, który otrzymał to prestiżowe wyróżnienie jest spółka Moniot CR – spółka portfelowa Grupy INVESTIN.

26.04.2018 AK26 kwietnia 2018 r. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbędzie się szkolenie pt.: "Finansowanie innowacji". Szkolenie realizowane jest w ramach Akademii Komercjalizacji®, kompleksowego cyklu szkoleniowo-warsztatowego z obszaru komercjalizacji zaawansowanych technologii. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 25 kwietnia 2018 r. Osoby, które zgłoszą się do 20 kwietnia obowiązuje cena promocyjna.

Szkolenie przeznaczone jest  dla osób odpowiadających za generowanie i/lub wdrażanie innowacji technologicznych: właścicieli, kadry kierowniczej, menedżerów, specjalistów CTT, pomysłodawców.

Cele i korzyści dla uczestników:

1. Zweryfikowanie własnych pomysłów z wieloletnim praktykiem, mającym doświadczenie w uzyskiwaniu dotacji unijnych.
2. Zdobycie umiejętności identyfikowania innowacyjnych projektów mogących uzyskać dotacje unijne.
3. Przekazanie praktycznych wskazówek jak napisać poprawny wniosek o dofinansowanie i biznes plan oraz uniknąć najczęściej popełnianych błędów.
4. Zdobycie wiedzy o możliwościach uzyskania dotacji unijnych na wybrane przedsięwzięcia/projekty B+R.
5. Pozyskanie orientacji na temat źródłach prywatnych i komercyjnych finansowania innowacji.

Trenerami prowadzącymi szkolenie będą eksperci i praktycy z doświadczeniem w obszarze pozyskiwania finansowania na rozwój innowacyjnych projektów:

Anna Lewandowska - Specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji z Programów Operacyjnych Krajowych, Regionalnych, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie finansów publicznych, prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego oraz funduszy unijnych.

Dorota Bienias - Posiada  ponad 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy i  przygotowywaniu, realizacji, monitoringu, ewaluacji projektów finansowanych ze środków UE, w tym dużych projektów infrastrukturalnych, miękkich, promocyjnych oraz badawczych.

Szczegółowy program szkolenia oraz dodatkowe informacje dostępne są do pobrania w formacie pdf tutaj.

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na udział w szkoleniu w związku z jego rejestracją w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zachęcamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 606 245 499.

Grafika 3 dni17, 18 i 24 kwietnia 2018 r. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbędzie się 3-dniowe szkolenie pt.: "Wycena Innowacyjnych Projektów oraz Pozyskiwanie Finansowania na ich Rozwój". Szkolenie realizowane jest w ramach Akademii Komercjalizacji®, kompleksowego cyklu szkoleniowo-warsztatowego z obszaru komercjalizacji zaawansowanych technologii. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 16 kwietnia 2018 r. Osoby, które zgłoszą się do 13 kwietnia obowiązuje cena promocyjna.

Szkolenie przeznaczone jest  dla osób odpowiadających za generowanie i/lub wdrażanie innowacji technologicznych: właścicieli, kadry kierowniczej, menedżerów, specjalistów CTT, pomysłodawców. Trenerami prowadzącymi szkolenie będą eksperci i praktycy z doświadczeniem w obszarze własności intelektualnej, inwestycji oraz pozyskiwania finansowania na rozwój innowacyjnych projektów:

Łukasz Czernicki - IP Counsel w Crido Taxand. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie i konsultingu z zakresu praw własności intelektualnej (IPR). Jako rzecznik patentowy był także zaangażowany w identyfikację, kreowanie i uzyskiwanie praw wyłącznych w Europejskim Urzędzie Patentowym, UP RP, OHIM, WIPO i BOIP.

Dagmara Strzębicka - Menedżer inwestycyjny EdTech Hub Ventures. Od lat współpracuje jako doradca i trener z twórcami nowych projektów biznesowych. Jako trenerka i mentorka w programach akceleracyjnych i konkursach startupowych pomaga lepiej zrozumieć mechanizmy biznesowe, przemyśleć model i zweryfikować szanse powodzenia projektu.

Anna Lewandowska - Specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji z Programów Operacyjnych Krajowych, Regionalnych, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie finansów publicznych, prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego oraz funduszy unijnych.

Dorota Bienias - Posiada  ponad 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy i  przygotowywaniu, realizacji, monitoringu, ewaluacji projektów finansowanych ze środków UE, w tym dużych projektów infrastrukturalnych, miękkich, promocyjnych oraz badawczych.

Szczegółowy program szkolenia oraz dodatkowe informacje dostępne są do pobrania w formacie pdf tutaj.

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na udział w szkoleniu w związku z jego rejestracją w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zachęcamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 606 245 499.

Grafika wwi 260226 lutego 2018 r. w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie odbędzie się kolejne szkolenie pt.: "Wycena Własności Intelektualnej/Projektów B+R/Nowych Technologii". Szkolenie realizowane jest w ramach Akademii Komercjalizacji®, kompleksowego cyklu szkoleniowo-warsztatowego z obszaru komercjalizacji zaawansowanych technologii. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 19 lutego 2018 r. Osoby, które zgłoszą się do 16 lutego obowiązuje cena promocyjna.

Szkolenie przeznaczone jest  dla osób odpowiadających za generowanie i/lub wdrażanie innowacji technologicznych: właścicieli, kadry kierowniczej, menedżerów, specjalistów CTT, pomysłodawców. Trenerem prowadzącym szkolenie będzie prof. nadzw. dr hab. Dariusz Trzmielak, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, który posiada kilkunastoletnie doświadczenie w komercjalizacji zaawansowanych technologicznie projektów. Samodzielny pracownik naukowy w Zakładzie Badań Marketingowych UŁ,  Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów i Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), Członek Rady Fundacji Centrum Innowacji-Akcelerator Technologii UŁ oraz Członek Rady Nadzorczej, firmy biotechnologicznej GeneaMed Sp. z o.o.

Szczegółowy program szkolenia oraz dodatkowe informacje dostępne są do pobrania w formacie pdf tutaj.

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na udział w szkoleniu w związku z jego rejestracją w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zachęcamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 606 245 499.

Znak DOBRY POMYSL pion RGBJuż ponad 9 pomysłów zostało zakwalifikowanych przez ekspertów do otrzymania merytorycznego wsparcia w programie Dobry Pomysł. Otrzymają one pomoc w stworzeniu zaawansowanego modelu biznesowego oraz inne przydatne doradztwo. 

Dobry Pomysł to program skierowany do osób fizycznych, które mają pomysł na nowe rozwiązanie i potrzebują pomocy w weryfikacji jego rynkowej przydatności, a także wsparcia w stworzeniu modelu biznesowego, założenia działalności gospodarczej czy przedstawienia projektu potencjalnym inwestorom. Celem programu jest wsparcie osób na najwcześniejszym etapie łańcucha rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć, czyli etapie posiadania wyłącznie pomysłu.

W edycji pilotażowej zgłoszonych zostało już ponad 350 pomysłów w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Każdy z pomysłów jest weryfikowany pod kątem kryteriów formalnych, m.in. nieprowadzenia działalności gospodarczej. Potem następuje pierwszy etap weryfikacji merytorycznej, której dokonują wyselekcjonowani, niezależni eksperci branżowi i analitycy biznesowi. Pomysły, które pozytywnie przejdą ten etap, sprawdzane są jeszcze przez specjalistów od prawa do własności intelektualnej, a potem przedstawiane są przez pomysłodawców podczas bezpośrednich spotkań z komisjami oceniającymi. 35 najlepszych pomysłów dostanie w najbliższych miesiącach wsparcie zagwarantowane jako nagroda w programie. 

Projekt jest realizowany z inspiracji Ministerstwa Rozwoju przez Polski Fundusz Rozwoju we współpracy z konsorcjantami: Fundacją FIRE, Fundacją Zaawansowanych Technologii i firmą Investin. Aktualnie duża część wyselekcjonowanych projektów jest w zaawansowanej fazie oceny, polegającej na bezpośrednich spotkaniach Pomysłodawców z Komisjami eksperckimi. Bezpośrednie spotkania są idealną okazją do szczegółowego przedstawienia swojej koncepcji przez Pomysłodawców, uwzględniając uwagi ekspertów z pierwszego etapu oceny. Dla komisji złożonej z eksperta branżowego, analityka biznesowego jest to możliwość poznania Pomysłodawcy, jego kompetencji i zaangażowania oraz zadania mu dodatkowych pytań dotyczących jego projektu. 

Komisje panelowe mogą wybrać jeszcze 26 pomysłów, które otrzymają wsparcie merytoryczne zależne od potrzeb danego projektu. Dotychczasowi zwycięzcy zgłosili swoje pomysły w ramach bardzo różnorodnych tematyk, od Inteligentnych sieci i technologii geoinformacyjnych po Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie dobrypomysl.pfr.pl

 

 

Skorzystaj z doradztwa

Chcesz otrzymać profesjonalne wsparcie w ramach procesu komercjalizacji technologii?

Wyślij zapytanie

Zapisz się na szkolenie

Chcesz zdobyć nowe kompetencje w obszarze komercjalizacji technologii?

Zapisz się

Zgłoś projekt

Chcesz otrzymać wsparcie merytoryczne oraz kapitałowe?

Zgłoś projekt

Dołącz do nas

Szukasz nowych wyzwań zawodowych w obszarze zaawansowanych technologii?

Zobacz oferty pracy