nlab logo www15 września rusza nabór do polsko-amerykańskiego programu akceleracyjnego dla start-upów NLAB Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge, organizowanego przez Województwo Lubelskie oraz Stan Nevada. INVESTIN jest operatorem programu. Nabór potrwa do 26 września.

NLAB Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge to wyjątkowy na skalę kraju program akceleracyjny skierowany do start-upów z województwa lubelskiego. Organizatorami konkursu są Województwo Lubelskie oraz Stan Nevada. Wśród partnerów programu po stronie Nevady znajdują się m.in.: Biuro Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego, Polsko-Amerykańska Izba Handlowa w Nevadzie, Nevada Institute for Autonomous Systems. INVESTIN jest natomiast operatorem programu organizując m.in. nabór projektów, warsztaty  i konsultacje dla start-upów na etapie preakceleracji, Demo Day w Lublinie, a także wyjazdy przedstawicieli zwycięskich start-upów do Nevady.

Program skierowany jest do start-upów z siedzibą w województwie lubelskim, zarejestrowanych od co najmniej 6 miesięcy. Niezbędna jest znajomość języka angielskiego, zorientowanie na rozwój globalny, zdobywanie nowych doświadczeń, poszukiwanie partnerów i inwestorów dla swojego biznesu.

Do programu zaproszonych zostanie 30 start-upów, które wezmą udział w dwóch dniach Bootcamp Lubelskie w Lublinie (3-4.10.2018 r.). W programie warsztaty, konsultacje i spotkania mentoringowe z uznanymi w środowisku start-upowym trenerami. Z 30 firm wyłonionych zostanie 20, które uczestniczyć będą w trzecim i czwartym dniu Bootcampu (5-6.10.2018 r.), gdzie w małych grupach pracować będą z trenerami z Polski i Nevady. Zwieńczeniem Bootcampu jest Demo Day (11.10.2018 r.), podczas którego 20 start-upowców zaprezentuje swoje projekty i stanie w ogniu pytań jurorów.

Zwycięska 10-tka podzielona zostanie na dwie grupy, które polecą do Nevady (nie pokrywając kosztów przelotu i zakwaterowania). Tam spędzą 14 dni wypełnionych spotkaniami, networkingiem i ogromem wiedzy od wybitnych specjalistów z zakresu rozwoju start-upów, internacjonalizacji i innowacji. Tydzień na północy w Reno i Carson City, tydzień na południu w Las Vegas. Co więcej, program spotkań w Nevadzie będzie dopasowany do profilu zwycięskich firm. Niezwykłe miejsce, niezwykli ludzie, niezwykłe możliwości!

Nie czekaj! Nabór do programu potrwa od 15 do 26 września.

Więcej informacji na stronie.

Regulamin konkursu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z koordynatorem programu:

Joanna Brzoskowska-Czerepiuk

tel.: 506 196 909

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Festiwal rozwoju kariery 201815 września odbędzie się III edycja wyjątkowego dnia otwartego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Podczas festiwalu będzie można m.in. zadać pytania dotyczące studiów podyplomowych Komercjalizacja innowacji oraz wysłuchać wykładu o innowacyjności. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Jak odpowiednio zadbać o rozwój swojej kariery? Podczas uroczystego rozpoczęcia Festiwalu Rozwoju Kariery, właśnie na to pytanie odpowie dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. W programie Festiwalu, który odbędzie się już 15 września, przewidziano również spotkania z kierownikami studiów podyplomowych oraz wykłady na temat prawa, biznesu i rozwoju.

Ciekawie zapowiadającym się punktem programu jest wykład Joanny Brzoskowskiej-Czerepiuk, wykładowczyni studiów podyplomowych Komercjalizacja innowacji. Wykład pt.: "Co się liczy w innowacyjności? Krótki wykład o naturze procesów innowacyjnych. Fakty, przykłady i inspiracje" rozpocznie się o g. 11:30 i potrwa do g. 12:00. Natomiast w godzinach 10:00-14:00 będzie możliwość spotkania z kierownikiem studiów podyplomowych Komercjalizacja innowacji – Katarzyną Michalską.

Pomysłodawcą oraz partnerem merytorycznym kierunku studiów podyplomowych Komercjalizacja innowacji jest Grupa INVESTIN.

Szczegółowy program Festiwalu dostępny jest na stronie Uczelni Łazarskiego.

wyklady biznes

Praktyki wwwGrupa INVESTIN rozwija i finansuje zaawansowane technologie, poprzez wszechstronne doradztwo w obszarze globalnego rynku innowacji, inwestycje Venture Capital oraz programy akceleracji i inkubacji start-upów. W ramach komercyjnych usług doradczych i szkoleniowych wspieramy przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytucje otoczenia biznesu w obszarze innowacji, działalności B+R oraz transferu i komercjalizacji technologii. Nasz zespół to zgrana grupa zaangażowanych osób, które pragną się rozwijać. Dołącz do nas!

Obecnie poszukujemy kandydatów i kandydatek na:

Praktyki w Zespole Analitycznym: poznaj szczegóły i aplikuj!

Praktyki w Zespole Rozwoju Biznesu: poznaj szczegóły i aplikuj!


AKREDYTOWANA IOB LOGOGrupa INVESTIN dołączyła do wąskiej grupy podmiotów honorowanych w ramach systemu akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu. Akredytacji udzielił Samorząd Województwa Mazowieckiego.

System akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu to system opracowany dla województwa mazowieckiego będący wyrazem starań Samorządu Województwa Mazowieckiego mających na celu zapewnienie prawidłowego oraz odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) skierowanych do Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). Jest to jedno z nielicznych tego typu działań realizowanych z inicjatywy administracji krajowej jak i regionalnej. Jednym z założeń powołania systemu akredytacyjnego było ciągłe doskonalenie i wprowadzenie modyfikacji w odpoweidzi na potrzeby rynku mazowieckiego.

Akredytacja IOB ma na celu zapewnienie MŚP dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje stosujące określone standardy działania oraz posiadające odpowiednie kompetencje i zasoby. Przygotowany system określa minimalne wymagania dotyczące realizacji usług dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb przedsiębiorcy.

Dzięki dostępowi do wysokiej jakości usług, MŚP będą mieć możliwość profesjonalnego wsparcia swoich działań prowadzących do rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Akredytacja IOB jest jednym z elementów systemu wsparcia innowacyjności na Mazowszu. Jest także w różnym stopniu wykorzystywana w projektach i konkursach RPO WM 2014-2020 m.in. w ramach:

- konkursu Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo – kolejny konkurs zaplanowany jest na październik 2018 r.;
- konkursu Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw (usługi świadczone przez IOB – inkubacja i akceleracja) - brak w planach nowego konkursu na rok 2018;
- projekt pozakonkursowy pt. Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji – granty dla partnerstw IOB na realizację usługi proinnowacyjnej.

Grupa INVESTIN jest obecnie jednym z jedenastu podmiotów, które mogą poszczycić się takim wyróżnieniem. Potwierdza to realizację przez Grupę INVESTIN usług na najwyższym poziomie z zachowaniem wyśrubowanych standarów. Zobacz certyfikat.

System akredytacji realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.11.01.00-14-0001/15-00, pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM” Priorytet XI Pomoc Techniczna.

cert IOB maz

soiAgencja Rozwoju Przemysłu S.A. uruchomiła II nabór wniosków w ramach projektu "Sieć Otwartych Innowacji". MŚP mogą starać się o granty na pokrycie kosztów transferu technologii dotyczącej innowacji produktowej lub procesowej. Grupa INVESTIN jest partnerem projektu.

Projekt grantowy „Sieć Otwartych Innowacji” realizowanych jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii. Przedmiotem drugiego naboru wniosków o powierzenie grantu dla MŚP na pokrycie kosztów transferu technologii dotyczącej innowacji produktowej lub procesowej jest wsparcie finansowe projektów obejmujących zakup licencji lub prawa własności (w rozumieniu wartości niematerialnych i prawnych) do innowacyjnej technologii, jak również wdrożenie nabytej w ramach projektu technologii do działalności przedsiębiorstwa (koszt wdrożenia technologii nie jest objęty grantem). Efektem tego wdrożenia musi być wzrost przychodów ze sprzedaży w trzyletnim okresie od wdrożenia innowacyjnej technologii nabytej w ramach projektu.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Podmiot nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o grant.

Konkurs trwa do upływu dnia 31 grudnia 2018 r. i jest podzielony na rundy.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

grafika II nabór

 

Skorzystaj z doradztwa

Chcesz otrzymać profesjonalne wsparcie w ramach procesu komercjalizacji technologii?

Wyślij zapytanie

Zapisz się na szkolenie

Chcesz zdobyć nowe kompetencje w obszarze komercjalizacji technologii?

Zapisz się

Zgłoś projekt

Chcesz otrzymać wsparcie merytoryczne oraz kapitałowe?

Zgłoś projekt

Dołącz do nas

Szukasz nowych wyzwań zawodowych w obszarze zaawansowanych technologii?

Zobacz oferty pracy