18 lipca 2017 r. w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie odbędzie się szkolenie pt.: "Transfer Technologii i Własność Intelektualna - aspekty podatkowe". Szkolenie realizowane jest w ramach Akademii Komercjalizacji®, kompleksowego cyklu szkoleniowo-warsztatowego z obszaru komercjalizacji zaawansowanych technologii. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 12 lipca br. Osoby, które zgłoszą się do 7 lipca obowiązuje cena promocyjna.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla przedstawicieli spółek celowych uczelni i instytutów naukowych, którzy będą mieli okazję zapoznać się z  podatkowymi kwestiami dotyczącymi jednej z podstawowych form wykorzystywania tzw. komercjalizowanej własności intelektualnej oraz transferu technologii. Trenerem prowadzącym szkolenie będzie Łukasz Czernicki, IP Counsel w Crido Taxand, który posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie i konsultingu z zakresu praw własności intelektualnej (IPR) związanych z ich ochroną, komercjalizacją, zarządzaniem i optymalizacją. Brał udział w licznych projektach związanych zarządzaniem prawami IPR, w tym optymalizacji procesów i struktur organizacyjnych. Jako rzecznik patentowy był także zaangażowany w identyfikację, kreowanie i uzyskiwanie praw wyłącznych w Europejskim Urzędzie Patentowym, UP RP, OHIM, WIPO i BOIP. 

Szczegółowy program szkolenia oraz dodatkowe informacje dostępne są do pobrania w formacie pdf tutaj.

Zachęcamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 606 245 499.

money 453771 960 720W związku z otwarciem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych naboru dla projektów mających na celu wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw (MŚP) w Województwie Mazowieckim, Grupa INVESTIN zaprasza do nawiązania współpracy w ramach pooddziałania 3.1.2 – Rozwój MŚP, typ projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo.

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły i potrwa do wyczerpania środków.

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na:

  • usługi dotyczące opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności strategii rozwoju w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania;
  • usługi związane z monitorowaniem biznesu i prognozowaniem, pozwalające na określenie kierunków dalszego rozwoju;
  • usługi związane z transferem technologii; 
  • usługi związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem warunkujące dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa;
  • usługi specjalistyczne związane z planowanym wprowadzeniem nowego produktu, usługi lub rozwiązań procesowych, a także rozszerzenia działalności o nowe rynki, takie jak usługi pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowania produktu, testowania technologii.

Dofinansowanie

Poziom dofinansowania: do 80%
Wartość dofinansowania: 10 000 – 110 000 PLN

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W ramach Grupy INVESTIN wspieramy rozwój biznesowy przedsiębiorstw poprzez pozyskiwanie finansowania oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Specjalizujemy się w profesjonalnych analizach biznesowych, tworzeniu strategii, modeli biznesowych i wycen. Dysponujemy szeregiem narzędzi, które pozwalają efektywnie zarządzać innowacją oraz skutecznie ją wdrażać.

Grupa INVESTIN dysponuje szerokim zespołem ekspertów oraz analityków działających w obszarze rozwoju strategii przedsiębiorstwa oraz pozyskiwania dotacji. Oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu i opracowaniu niezbędnej dokumentacji warunkującej powodzenie otrzymania dotacji. Ponadto ze względu na wieloletnie, udokumentowane doświadczenie w ramach świadczenia usług doradczych dla przedsiębiorstw oferujemy późniejszą realizację projektu. Bony na doradztwo będą mogły być przeznaczone na zakup usług doradczych o charakterze prorozwojowym świadczonych przez IOB.

INVESTIN jest Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB) oficjalnie akredytowaną przez Ministerstwo Rozwoju jako Centrum Innowacji.

Zachęcamy do kontaktu i współpracy:
Michał Jankowski, Zuzanna Kot
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 795-139-177

grafika 2017.068 czerwca 2017 r. w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie odbędzie się szkolenie pt.: "Inwestycje B+R i podatki". Szkolenie realizowane jest w ramach Akademii Komercjalizacji®, kompleksowego cyklu szkoleniowo-warsztatowego z obszaru komercjalizacji zaawansowanych technologii. Termin przesyłania zgłoszeń mija 2 czerwca br.

Na czym polegają wzajemne rozliczenia między podmiotami zaangażowanymi w komercjalizację? Jakie korzyści i ryzyka niesie ze sobą ulga na nowe technologie? Na te i wiele innych pytań odpowie Marek Zimoch, Partner Kancelarii Doradztwa Finansowego Finances For You, szkoleniowiec i wykładowca w zakresie funkcjonowania rynku bankowego i ubezpieczeniowego, planowania finansowego, prowadzenia działalności gospodarczej, funduszy europejskich i innych form pozyskiwania kapitału inwestycyjnego. Więcej informacji o trenerze znajduje się tutaj.

Szczegółowy program szkolenia oraz dodatkowe informacje dostępne są do pobrania w formacie pdf tutaj.

Zachęcamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 606 245 499.

EXPLORY26 kwietnia br. w Centrum Kreatywności Targowa odbędzie się V Kongres E(x)plory Innowacje. Grupa INVESTIN jest partnerem wydarzenia.

Kongres E(x)plory Innowacje to wydarzenie łączące światy biznesu i nauki. Skupiony wokół tematu innowacyjności, stara się na bieżąco śledzić i obserwować jej rozwój. Ciekawi goście z Polski i zagranicy zapewniają wysoki poziom merytoryczny wydarzenia oraz unikatową wartość networkingową.

Wydarzenie skierowane jest do  autorów innowacji, startupowców, studentów, doktorantów i naukowców, ale również biznesmenów i inwestorów. Przedstawicieli biznesu, którzy są zainteresowani inwestycją w innowacyjne pomysły oraz młodymi talentami potrzebującymi wsparcia.

V Kongres E(x)plory zostanie w całości poświęcony tematowi akceleracji. Do udziału w nim zaproszono przedstawicieli instytucji realizujących programy akceleracyjne oraz startupy w nich uczestniczące. Zaprezentowane zostaną efekty ich działania oraz projekty objęte wsparciem. Nie zabraknie również tematu porażki! Eksperci odpowiedzą m.in. na pytanie, czy programy akceleracyjne mają realny wpływ na poziom oraz ilość wdrażanych innowacji.

Udział w Kongresie to szansa na poznanie najciekawszych projektów oraz ich autorów. Poznanie tajemnicy ich sukcesu, ale również długiej i krętej drogi, którą musiały pokonać.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji: http://kongres.explory.pl/

indeksW dniu 9 marca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" PROW 2014-2020. Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r.

Grupa INVESTIN służy kompleksowym wsparciem w przygotowaniu wniosku i pozyskaniu dofinansowania.

Dla kogo?

  • osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli:

a) wykonują działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w wybranych sektorach
b) działają jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;

lub

  • rolników będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków, jeżeli:

a) podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
b) rozpoczynają wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych.

Jakie inwestycje mogą zostać dofinansowane?

W ramach projektów inwestycyjnych, trwających od 24 do 60 miesięcy, mogą zostać dofinansowane m.in.: budynki, leasing, licencje, maszyny, maszyny rolnicze, oprogramowanie, roboty i materiały budowlane, środki trwałe, urządzenia, wartości niematerialne i prawne.

Na jakie wsparcie można liczyć?

Pomoc jest udzielana w formie zwrotu części poniesionych kosztów. Refundacji podlegają koszty inwestycji poniesione przez Beneficjenta, w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości:

  • 300 tys. zł, w przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego działalność objętą wsparciem;
  • 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
  • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy, którą można przyznać na realizację jednej operacji wynosi 10 tys. zł dla rolników oraz 100 tys. zł dla pozostałych podmiotów.

Jak wypełnić wniosek?

Kompletny wniosek powinien zawierać szczegółowy biznesplan uwzględniający wszystkie zaplanowane w ramach projektu działania i koszty. Grupa INVESTIN, jako podmiot posiadający wieloletnią praktykę w przygotowywaniu biznesplanów, służy wsparciem i pomocą zarówno w sporządzeniu wybranych elementów dokumentacji, jak i całego wniosku o dofinansowanie. Nasze doświadczenie obejmuje między innymi wykonanie ponad 100 biznesplanów, które zyskały uznanie naszych klientów oraz zagwarantowały im uzyskanie dotacji. Wyróżnia nas profesjonalizm i elastyczne podejście do współpracy, które umożliwią sprawne i skutecznie pozyskanie dofinansowania na inwestycje. Przykładowe referencje w tym obszarze znajdują się poniżej:

Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Skorzystaj z doradztwa

Chcesz otrzymać profesjonalne wsparcie w ramach procesu komercjalizacji technologii?

Wyślij zapytanie

Zapisz się na szkolenie

Chcesz zdobyć nowe kompetencje w obszarze komercjalizacji technologii?

Zapisz się

Zgłoś projekt

Chcesz otrzymać wsparcie merytoryczne oraz kapitałowe?

Zgłoś projekt

Dołącz do nas

Szukasz nowych wyzwań zawodowych w obszarze zaawansowanych technologii?

Zobacz oferty pracy