Rozwijamy i finansujemy zaawansowane technologie, poprzez doradztwo biznesowe w obszarze globalnego rynku innowacji, programy akceleracji start-upów oraz inwestycje Venture Capital. 

 

Zdywersyfikowana działalność oraz sięgające 2002 roku doświadczenie w zakresie doradztwa biznesowego, akceleracji i finansowania, zapewniają odpowiednie możliwości i kompetencje do rozwijania innowacyjnych przedsięwzięć oraz pozyskiwania najlepszych technologii.

W ramach świadczonych usług komercyjnych wspieramy przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytucje otoczenia biznesu w obszarze internacjonalizacji, działalności B+R oraz transferu i komercjalizacji technologii. Wnosimy istotną wartość dodaną w strategiczne procesy rozwojowe.

Grupa INVESTIN jest twórcą i właścicielem Akademii Komercjalizacji® – pierwszego na polskim rynku kompleksowego cyklu szkoleniowo-warsztatowego dostarczającego wiedzę, narzędzia i umiejętności niezbędne w procesie skutecznej komercjalizacji zaawansowanych technologii firmom, instytucjom i klientom indywidualnym.

Nasze portfolio obejmuje innowacyjne projekty oparte o wyniki prac B+R, mocną własność intelektualną i/lub unikalny know-how branżowy, takie jak m.in: oprogramowanie do zdalnego monitorowania badań klinicznych, recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i system automatycznej elektronicznej windykacji wierzytelności.

Realizując strategię rozwoju, przygotowujemy do uruchomienia fundusze Venture Capital, w tym duży cross-sektorowy wehikuł inwestycyjny a także fundusze zalążkowe adresowane do konkretnych branż i sektorów gospodarki, takich jak: technologie materiałowe, zasoby naturalne i energia, technologie informacyjne i komunikacyjne, technologie bezpieczeństwa i podwójnego zastosowania oraz obszar ochrony zdrowia i urządzeń medycznych.

Grupa INVESTIN od 2017 roku jest członkiem konsorcjum realizującego pilotażowy program Dobry Pomysł. Program jest skierowany do osób, które są twórcami wynalazków o potencjale rynkowym lub mają ciekawe pomysły biznesowe na wykorzystanie nowatorskich rozwiązań, ale potrzebują profesjonalnego wsparcia w ich dalszym rozwoju. Program cieszy się dużą popularnością – na platformie www.dobrypomysl.pfr.pl zarejestrowano w ciągu sześciu miesięcy od uruchomienia inicjatywy ponad 600 pomysłów.

Grupa INVESTIN jest akredytowaną mazowiecką Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB). System akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu to system opracowany dla województwa mazowieckiego, mający na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez IOB skierowanych do Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). Zobacz certyfikat.

30 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Rozwoju (obecnie: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) przyznało Grupie INVESTIN akredytację Ośrodka Innowacji w ramach usług doradczych w zakresie innowacji. Dodatkowe informacje znajdują się pod linkiem. Zobacz pismo potwierdzające przyznanie akredytacji.

Grupa INVESTIN stosuje Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0, który wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych. Zobacz certyfikat.

Członkostwo w klastrach:

  • Mazowiecki Klaster Chemiczny
  • Klaster Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

W latach 2009-2014 Grupa INVESTIN zrealizowała szereg projektów dofinansowanych ze środków unijnych w ramach PO IG oraz PO KL. Szczegółowe informacje.

 

Skorzystaj z doradztwa

Chcesz otrzymać profesjonalne wsparcie w ramach procesu komercjalizacji technologii?

Wyślij zapytanie

Zapisz się na szkolenie

Chcesz zdobyć nowe kompetencje w obszarze komercjalizacji technologii?

Zapisz się

Zgłoś projekt

Chcesz otrzymać wsparcie merytoryczne oraz kapitałowe?

Zgłoś projekt

Dołącz do nas

Szukasz nowych wyzwań zawodowych w obszarze zaawansowanych technologii?

Zobacz oferty pracy