vwwwZ przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 18 grudnia 2015 r. w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie odbędzie się warsztat pn.: „Regulaminy Komercjalizacji”. Zapisy trwają do 16 grudnia 2015 r. Zapraszamy!

Praktyczny warsztat poświęcony najważniejszym aspektom prawnym procesu tworzenia regulaminów, zarządzania prawami oraz zasadom komercjalizacji poprowadzi dr Małgorzata Wilińska  jeden z najlepszych specjalistów prawa własności intelektualnej w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz w procesie transferu technologii.

Celem warsztatu jest przedstawienie aspektów prawnych, problemów oraz ryzyk związanych z tworzeniem regulaminów zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.

Do udziału zapraszamy:

  • wszystkie osoby oraz podmioty zobowiązane do posiadania regulaminu, tj.: pracownicy instytutów badawczych, pracownicy naukowi, twórcy technologii oraz pracownicy instytucji zajmujących się rozwojem przedsiębiorczości i wsparciem procesu transferu technologii z nauki do biznesu, w szczególności: instytuty badawcze, spółki celowe, uczelnie wyższe, centra transferu technologii, inkubatory, parki naukowo-technologiczne, instytucje finansowe, oraz spółki spin- off;
  • twórców oraz współtwórców technologii;
  • przedsiębiorców,  w tym spółki prawa handlowego zdobywających doświadczenie w procesie transferu technologii, uczestniczących w procesie komercjalizacji lub których działalność opiera się na innowacyjnych technologiach.


Warsztaty przeprowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (tzw. case studies) zgodnych z doświadczeniem prowadzącego i Grupy INVESTIN.

Przy zgłoszeniu do 11.12.2015 r. koszt uczestnictwa wynosi 790 zł/os. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oraz przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program

Formularz zgłoszeniowy

2kongrwwwCzy w Polsce można realizować badania naukowe na satysfakcjonującym poziomie? Czy instytucje naukowe mogą skłonić do powrotu Polaków studiujących i realizujących badania zagranicą? Dlaczego wielu innowatorów nie decyduje się na założenie startupu w Polsce? Czy nowa ustawa o wspieraniu innowacyjności realizuje rzeczywiste potrzeby środowiska startupowego? To główne tematy organizowanego przez Fundację Zaawansowanych Technologii II Kongresu E(x)plory „Innowacje – do przodu, czyli którędy?”, który odbędzie się 2 grudnia br. w Centrum Nowych Technologii CeNT UW w Warszawie.

Kongres skierowany jest do polskich innowatorów, zarówno tych realizujących projekty startupowe, jak i naukowców prowadzących badania na uczelniach wyższych i w instytucjach naukowych, przedstawicieli działów badań i rozwoju z firm, a także instytucji finansujących i wspierających innowacje. "Tak szerokie grono pozwoli na wielopłaszyznową dyskusję na temat warunków rozwoju dla innowacji. – mówi Zuzanna Ziajko z Fundacji Zaawansowanych Technologii, koordynatorka Kongresu – "Ta dyskusja jest teraz potrzebna, szczególnie w obliczu uchwalenia nowej ustawy o innowacyjności, o którą zabiegało środowisko startupowe" – dodaje Ziajko.

Wątkiem przewodnim Kongresu będzie dyskusja nad temat realizowanych zmian legislacyjnych i potrzebnych instrumentów wsparcia dla innowatorów. W dyskusji „Zostać, czy wyjechać?” wezmą udział Eliza Kruczkowska (Startup Poland), Borys Musielak (Reaktor), dr Przemysław Żelazowski (SatAgro), Tomasz Czapliński (SpeedUp Group), Ewa Chronowska (Capital Ventures) oraz Michał Bańka (PARP). Paneliści zastanowią się co Polska oferuje dzisiaj startującym małym przedsiębiorcom i czy opłaca się inwestować w biznes w Polsce

O tym, jak zachęcać utalentowaną młodzież do studiowania w Polsce oraz co zrobić, aby młodzi naukowcy widzieli sens realizacji ich badań w Polsce będą dyskutować dr hab. Marta Szulkin z CeNT Uniwersytetu Warszawskiego, dr Joanna Bagniewska z University of Reading, dr Jakub Bochiński reprezentujący The Open University/ Centrum Nauki Kopernik oraz Jan Przybyłowicz, laureat II-go miejsca Konkursu Naukowego E(x)plory 2015.

Dodatkową atrakcją dla uczestników Kongresu będzie towarzysząca mu Specjalna Edycja Konkursu Naukowego E(x)plory, w której weźmie udział 41 Młodych Naukowców w wieku 14-20 lat, realizujących własne projekty badawcze. Wyłonieni podczas konkursu Laureaci będą reprezentować Polskę na prestiżowych konkursach naukowych na świecie w 2016 roku – Intel ISEF w Stanach Zjednoczonych, INFOMATRIX  w Rumunii, INESPO w Holandii oraz Expo Sciences Europe we Francji.  

Udział w Kongresie E(x)plory jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.kongres.explory.pl, gdzie znajduje się także szczegółowy program wydarzenia.

vwwwFundusz PI Ventures nie powstanie. Okres organizacyjny funduszu upłynął a środki finansowe od inwestorów prywatnych niezbędne do uruchomienia funduszu nie zostały ostatecznie potwierdzone.

Fundusz inwestycyjny PI Ventures miał docelowo zarządzać kapitałem w wysokości ok. 220 mln złotych, gdzie połowę środków zapewniło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach pilotażowej edycji programu BRIdge VC.
Program BRIdge VC Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma na celu stymulowanie inwestycji w rozwój nowych technologii. Oferuje publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy typu Venture Capital.

W marcu br. zaktualizowano trójstronną umowę o współpracy, zawartą w lutym 2014 roku pomiędzy NCBR, Grupą INVESTIN oraz Pitango Venture Capital, w celu dostosowania jej postanowień do treści znowelizowanych przepisów dotyczących warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR.
Równolegle kontynuowano działania fundraisingowe oraz prowadzono nabór propozycji inwestycyjnych celem zbudowania szerokiego deal flow innowacyjnych projektów i technologii oraz wyselekcjonowania z tego grona najlepszych przedsięwzięć gotowych do inwestycji w momencie uruchomienia funduszu.

To bolesne rozczarowanie, że trzyletni, złożony i ambitny proces nie kończy się sukcesem” – mówi Władysław Halbersztadt, współzałożyciel i członek zarządu Grupy INVESTIN – „Z dzisiejszej perspektywy niefortunnym było odejście od pierwotnych założeń pilotażu, że część kapitału zapewnia partner polski a część partner zagraniczny na rzecz rozwiązania, w którym fundraising jest prowadzony wspólnie. Nie okazało się ono efektywne i skuteczne” – dodaje Halbersztadt.

Grupa INVESTIN prowadzi nadal rozmowy z potencjalnymi inwestorami celem uruchomienia funduszu Venture Capital w innej formule organizacyjnej i prawnej z nakierowaniem na uzyskanie maksymalnych synergii z prowadzoną przez INVESTIN akceleracją startupów oraz działalnością doradczą i szkoleniową w obszarze polskiego i globalnego rynku innowacji.
Portfolio INVESTIN obejmuje obecnie innowacyjne projekty oparte o wyniki prac B+R, mocną własność intelektualną i/lub unikalny know-how branżowy w obszarach: ochrona zdrowia, energia i zasoby naturalne oraz usługi finansowe.

 „Spodziewamy się osiągnąć istotny postęp w rozmowach z inwestorami w ciągu najbliższych 4-5 miesięcy” – mówi Piotr Koral, prezes Grupy INVESTIN – „Nie rezygnując z wielosektorowej strategii przyjętej dla projektu PI Ventures, uzupełniliśmy nasze działanie o podejście branżowe i adresujemy naszą propozycję do konkretnych sektorów gospodarki oraz inwestorów instytucjonalnych mających wyraźnie ukierunkowany profil inwestycyjny” – uzupełnia.

gew no year17 listopada w godz. 10:00-14:00 Grupa INVESTIN organizuje w Warszawie bezpłatne szkolenie pt.: "Akademia Komercjalizacji - aspekty prawne transferu nowych technologii", będące zapowiedzią II warszawskiej edycji Akademii Komercjalizacji. Szkolenie odbędzie się w Centrum Przedsiębiorczości Smolna oraz zostanie poprowadzone przez Panią Mecenas Aleksandrę Pióro.

Wydarzenie realizowane jest w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, międzynarodowego projektu promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.

Bezpłatne szkolenie będzie zwiastunem kompleksowego cyklu obejmującego 8 bloków tematycznych, który odbędzie się w Warszawie między 24 listopada a 11 grudnia 2015 roku. W skład Akademii Komercjalizacji wchodzą warsztaty z zarządzania projektami B+R, inwestycji B+R i podatków, potencjału komercyjnego projektu, finansowania innowacji, prawa w procesie komercjalizacji, własności intelektualnej i przemysłowej, technologii i jej zastosowań oraz rozwoju biznesu technologicznego.

Szkolenia skierowane są do właścicieli, kadry kierowniczej, menedżerów, specjalistów, pracowników naukowych i dydaktycznych oraz twórców i wynalazców odpowiadający za generowanie oraz wdrażanie innowacji technologicznych.

Osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnym szkoleniu, proszone są o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny pod numerem +48 606 245 499.

Więcej informacji na www.akademiakomercjalizacji.pl

smolnaMiędzy 21 października a 8 grudnia br. w Centrum Przedsiębiorczości Smolna zrealizowany zostanie program doradczy dla osób planujących otworzyć własną działalność gospodarczą oraz młodych firm pn. „Akademia Przedsiębiorczości”. Program poprowadzą eksperci Grupy INVESTIN.

W ramach programu zorganizowane zostaną warsztaty grupowe (tematyka: strategia firmy, tworzenie modelu biznesowego, zarządzanie produktem i marką), doradztwo indywidualne z zakresu prawa i księgowości oraz indywidualny coaching. Celem Akademii Przedsiębiorczości jest podniesienie kompetencji młodych firm oraz osób planujących otworzyć działalność gospodarczą oraz poszerzenie usług świadczonych przez Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Osoby zainteresowane udziałem w Akademii Przedsiębiorczości, proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowy program będzie dostępny już wkrótce na stronie internetowej www.investin.pl oraz profilu facebook: https://www.facebook.com/grupainvestin.

Dodatkowych informacji udziela Mariusz Stryżko, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 795 139 177.

 

Skorzystaj z doradztwa

Chcesz otrzymać profesjonalne wsparcie w ramach procesu komercjalizacji technologii?

Wyślij zapytanie

Zapisz się na szkolenie

Chcesz zdobyć nowe kompetencje w obszarze komercjalizacji technologii?

Zapisz się

Zgłoś projekt

Chcesz otrzymać wsparcie merytoryczne oraz kapitałowe?

Zgłoś projekt

Dołącz do nas

Szukasz nowych wyzwań zawodowych w obszarze zaawansowanych technologii?

Zobacz oferty pracy