kongresW dniach 26-27 marca 2015 r., w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbędzie się najważniejsze spotkanie Rynku Innowacji w Polsce, a docelowo w Europie Środkowej – Kongres E(x)plory Innowacje w Polsce: Dzisiaj i Jutro.

Kongres E(x)plory to cykliczne wydarzenie adresowane do firm, instytucji, przedsiębiorców, menedżerów, inwestorów, ludzi nauki i specjalistów działających na Rynku Innowacji. Podczas Kongresu omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  • Jak Polska wygląda na tle innych krajów Europy, ze szczególnym odwołaniem do rynku izraelskiego?
  • Dlaczego warto wspierać innowacje?
  • Sektora Innowacji w kontekście źródeł finansowania ze środków publicznych i prywatnych.
  • Możliwości pozyskiwania wsparcia dla uczestników Kongresu i środowiska start upów.

Wśród uczestników tegorocznego Kongresu znajdą się przedstawiciele biznesu, innowacyjne firmy wdrażające nowe technologie, instytucje publiczne finansujące innowacje, twórcy start-upów już istniejących i planujących rozwój,  młodzi innowatorzy, wynalazcy i mentorzy, urzędy marszałkowskie oraz uczelnie i instytucje naukowe nastawione na współdziałanie z biznesem, centra transferu technologii, inkubatory, parki technologiczne tworzące ekosystem innowacji w Polsce.

Kongres E(x)plory Innowacje w Polsce: Dzisiaj i Jutro odbywa się w ramach Gdynia E(x)plory Week, dorocznego kilkudniowego święta nauki, organizowanego przez Fundację Zaawansowanych Technologii.

Grupa INVESTIN objęła rolę partnera wspierającego wydarzenie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem oraz rejestracji na stronie internetowej Kongresu: www.explory.pl/kongres

logo bpnt przezroczyste 1024x456 760x338Białostocki Park Naukowo-Technologiczny oraz Grupa INVESTIN podpisały umowę dotyczącą współpracy w zakresie rozwoju przestrzeni coworkingowej w Białymstoku - Centroom. Zadaniem Grupy INVESTIN będzie przekazanie know-how oraz specjalnej platformy internetowej, których wykorzystanie pozwoli na skuteczne zarządzanie przestrzenią coworkingową.

Pracownicy Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego wezmą udział w warsztatach m.in. na temat zarządzania zespołami interdyscyplinarnymi realizującymi badania naukowe i prace rozwojowe oraz organizowania wydarzeń stymulujących współpracę. Wszystkie warsztaty, składające się w sumie na 9 dni szkoleniowych w Polsce i zagranicą, zostaną przeprowadzone przez doświadczonych ekspertów współpracujących stale z Grupą INVESTIN.

Współpraca realizowana jest w ramach projektu „Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T”.

W dniu 10 marca 2015 r. w siedzibie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. odbędzie się III posiedzenie Mazowieckiego Klastra Chemicznego. Wśród uczestników spotkania będzie m.in. Piotr Koral, Prezes Grupy INVESTIN.

Członkowie Klastra będą obradowali na temat działań rozwojowych oraz funduszy Unii Eropejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Powołanie Mazowieckiego Klastra Chemicznego w dniu 26 marca 2014 r. było wynikiem spotkań i pracy grupy branżowej „Chemia” w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego Wsparcie inicjatyw klastrowych w ramach działania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie Innowacji (MSODI). Celem Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń ze sferą B+R oraz współpracę z firmami powiązanymi i kooperującymi z branżą chemiczną.

Obecnie Klaster zrzesza ok 80 członków: przedstawicieli przedsiębiorstw, administracji samorządowej, instytucji otoczenia biznesu oraz uczelni wyższych i ośrodków badawczo-rozwojowych.

vwwwGrupa INVESTIN powołała nową spółkę portfelową – Monitor SM, której przedmiotem działalności będzie komercjalizacja innowacyjnego oprogramowania wspierającego proces badań klinicznych na etapie rekrutacji oraz doboru pacjentów i ośrodków.

Grupa INVESTIN rozwijając projekty kierowane do branży farmaceutycznej i obszaru badań klinicznych, ma na względzie nie tylko ich atrakcyjność biznesową, ale również ogromny potencjał wywołania istotnych zmian w sferze społecznej i gospodarczej. W ciągu ostatnich 20 lat wprowadzono na światowy rynek farmaceutyczny około 300 nowych leków i szczepionek, które pozwalają skuteczniej leczyć około 150 chorób.Wprowadzenie nowego leku na rynek wymaga jednak przeprowadzenia kompleksowych, kosztownych i czasochłonnych badań klinicznych, które weryfikują jego bezpieczeństwo i skuteczność. Usprawnienie procesu prowadzenia badań klinicznych oraz ograniczenia ich kosztów, bezpośrednio przekłada się na wzrost liczby prowadzonych projektów, a tym samym na ilość nowych leków wprowadzanych na rynek i udostępnianych pacjentom.

Udziałowcami spółki Monitor SM są:

  • Mariusz Olejniczak – Pomysłodawca projektu Monitor, posiadający 12-letnie doświadczenie w branży badań klinicznych, członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, manager w jednej z czołowych polskich firm CRO.
  • INVESTIN sp. z o.o. – partner merytoryczny, który rozwinął ideę i koncepcję projektu Monitor do dobrze przygotowanego do wejścia na rynek przedsięwzięcia biznesowego.
  • Hectonet sp.  z o.o. – partner branżowy, firma informatyczna działająca na rynku IT dla medycyny – dostawca oprogramowania eHR (elektronicznej dokumentacji medycznej), wykonawca oprogramowania spółki Monitor SM.
  • European Venture Investment Group S.A. – inwestor kapitałowy, fundusz inwestycyjny, skupiający się w przeważającej mierze na pomysłach oraz projektach znajdujących się we wczesnej fazie realizacji (seed i start-up). Fundusz wywodzi się bezpośrednio z Europejskiego Centrum Doradztwa Finansowego – lidera w zakresie doradztwa kierowanego w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Instytut Wsparcia Biznesu sp. z o.o. – inwestor kapitałowy, firma wspierająca komercjalizację innowacyjnych projektów, członek Grupy Europejskiego Centrum Doradztwa Finansowego.

 

kongresKongres E(x)plory Innowacje w Polsce: Dzisiaj i Jutro to spotkanie biznesu, przemysłu i nauki dedykowane innowacjom oraz rozwojowi technologicznemu. Jest to cykliczne, opiniotwórcze wydarzenie z udziałem gości polskich i zagranicznych, będące platformą dla wymiany doświadczeń, dyskusji o nowych trendach oraz szerzenia innowacji. Grupa INVESTIN objęła rolę partnera wspierającego Kongres.

Do udziału w debacie a także wykładach i warsztatach zaproszone są innowacyjne firmy, technologiczne start-upy, władze samorządowe i centralne, uczelnie i instytucje naukowe, organizacje wspierające komercjalizację technologii i transfer wiedzy, a także wszyscy zainteresowani technologicznym rozwojem Polski.

Kongres odbędzie się w dniach 26-27 marca 2015 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem oraz rejestracji na wydarzenie: www.explory.pl/kongres

 

Skorzystaj z doradztwa

Chcesz otrzymać profesjonalne wsparcie w ramach procesu komercjalizacji technologii?

Wyślij zapytanie

Zapisz się na szkolenie

Chcesz zdobyć nowe kompetencje w obszarze komercjalizacji technologii?

Zapisz się

Zgłoś projekt

Chcesz otrzymać wsparcie merytoryczne oraz kapitałowe?

Zgłoś projekt

Dołącz do nas

Szukasz nowych wyzwań zawodowych w obszarze zaawansowanych technologii?

Zobacz oferty pracy