do newsa ept

27, 28 marca oraz 1 kwietnia 2019 r. w Elbląskim Parku Technologicznym odbędzie się 3-dniowe szkolenie  w ramach AKADEMII KOMERCJALIZACJI®, kompleksowego cyklu szkoleniowo-warsztatowego z obszaru komercjalizacji zaawansowanych technologii. Osoby, które zgłoszą się do 28 lutego 2019 r. obowiązuje cena promocyjna. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 marca 2019 r.

Szkolenie przeznaczone jest  dla osób odpowiadających za generowanie i/lub wdrażanie innowacji technologicznych: właścicieli, kadry kierowniczej, menedżerów, specjalistów CTT, pomysłodawców, naukowców. Trenerami prowadzącymi szkolenie będą eksperci i praktycy z doświadczeniem w obszarze wyceny własności intelektualnej oraz pozyskiwania finansowania na innowacyjne projekty.

Dzień 1: Wycena własności intelektualnej/projektów B+R/nowych technologii (27.03.2019 r.)

Dzień 2: Potencjał komercyjny projetku ocena wstepna iwszczegółowa  (28.03.2019 r.)

Dzień 3: Pozyskiwanie finansowania i inwestycje – relacje z inwestorami, partnerami, klientami (01.04.2019 r.)

Trenerzy:

Prof. dr hab. Dariusz Trzmielak - przez ponad 10 lat Dyrektor Centrum Transferu Technologii  Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie Kierownik w Zakładzie Badań Marketingowych UŁ, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów i Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), Członek Rady Fundacji Centrum Innowacji-Akcelerator Technologii UŁ oraz Członek Rady Nadzorczej, firmy biotechnologicznej GeneaMed Sp. z o.o. W latach 2004-2007 na stanowisku Dyrektora Centrum Innowacji (Polsko-Amerykański Program Offsetowy Uniwersytet Teksański – Uniwersytet Łódzki) a w latach 2007-2008 Wiceprezes, Akceleratora Technologii Fundacji UŁ.

Dagmara Strzębicka - Menedżer inwestycyjny EdTech Hub Ventures. Od lat współpracuje jako doradca i trener z twórcami nowych projektów biznesowych. Jako trenerka i mentorka w programach akceleracyjnych i konkursach startupowych pomaga lepiej zrozumieć mechanizmy biznesowe, przemyśleć model i zweryfikować szanse powodzenia projektu.

Szczegółowe programy szkoleń oraz dodatkowe informacje dostępne są do pobrania w formacie pdf tutaj.

Zachęcamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 606 245 499.

Do newsa www

5 i 6 marca 2019 r. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbędzie się szkolenie z wyceny projektów B+R i nowych technologii oraz pozyskiwania finansowania na innowacyjne projekty. Szkolenie realizowane jest w ramach AKADEMII KOMERCJALIZACJI®, kompleksowego cyklu szkoleniowo-warsztatowego z obszaru komercjalizacji zaawansowanych technologii. Osoby, które zgłoszą się do 21 lutego 2019 r. obowiązuje cena promocyjna. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 25 lutego 2019 r.

Szkolenie przeznaczone jest  dla osób odpowiadających za generowanie i/lub wdrażanie innowacji technologicznych: właścicieli, kadry kierowniczej, menedżerów, specjalistów CTT, pomysłodawców, naukowców. Trenerami prowadzącymi szkolenie będą eksperci i praktycy z doświadczeniem w obszarze wyceny własności intelektualnej oraz pozyskiwania finansowania na innowacyjne projekty.

Dzień 1: Wycena własności intelektualnej/projektów B+R/nowych technologii (05.03.2019 r.)

Trener: prof. dr hab. Dariusz Trzmielak - przez ponad 10 lat Dyrektor Centrum Transferu Technologii  Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie Kierownik w Zakładzie Badań Marketingowych UŁ, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów i Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), Członek Rady Fundacji Centrum Innowacji-Akcelerator Technologii UŁ oraz Członek Rady Nadzorczej, firmy biotechnologicznej GeneaMed Sp. z o.o. W latach 2004-2007 na stanowisku Dyrektora Centrum Innowacji (Polsko-Amerykański Program Offsetowy Uniwersytet Teksański – Uniwersytet Łódzki) a w latach 2007-2008 Wiceprezes, Akceleratora Technologii Fundacji UŁ.

Dzień 2: Pozyskiwanie finansowania i inwestycje – relacje z inwestorami, partnerami, klientami (06.03.2019 r.)

Trener: Dagmara Strzębicka - Menedżer inwestycyjny EdTech Hub Ventures. Od lat współpracuje jako doradca i trener z twórcami nowych projektów biznesowych. Jako trenerka i mentorka w programach akceleracyjnych i konkursach startupowych pomaga lepiej zrozumieć mechanizmy biznesowe, przemyśleć model i zweryfikować szanse powodzenia projektu.

Szczegółowe programy szkoleń oraz dodatkowe informacje dostępne są do pobrania w formacie pdf tutaj.

Zachęcamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 606 245 499.

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na udział w szkoleniu w związku z jego rejestracją w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorstwom z całej Polski (nie dotyczy województwa mazowieckiego oraz pomorskiego).

do newsa invSerdecznie zapraszamy do nawiązania współpracy w ramach konkursu RPO Woj. Mazowieckiego: Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo.

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające swoją siedzibę na terenie Województwa Mazowieckiego.

Projekty będą realizowane w ramach pomocy de minimis – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna poziom dofinansowania projektu wynosi 110 000,00 PLN.

Konkurs przewiduje wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności polegające na udzielaniu bonów na doradztwo. Bony na doradztwo będą mogły być przeznaczone na zakup usługi doradczej o charakterze prorozwojowym. Usługa doradcza może być świadczona jedynie przez Instytucję Otoczenia Biznesu, która posiada status mazowieckiej akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu. Usługa doradcza ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa, np. poprzez wejście na nowe rynki zbytu lub rozszerzenie oferty produktowej/usługowej przedsiębiorstwa lub zdobycie nowych klientów.

INVESTIN posiada oficjalną akredytację Samorządu Województwa Mazowieckiego jako Instytucja Otoczenia Biznesu (profil: Centrum Innowacji). Oferujemy kompleksowe wsparcie dla Beneficjentów - nasz Zespół może pomóc zarówno na etapie modelowania projektu, przygotowania wniosku o dofinansowanie, jak również późniejszej realizacji projektu.

cert

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU:

Zuzanna Kot:                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                         +48 795-139-177
Michał Jankowski:          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.           +48 795-139-177

3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, typu projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo – RPMA.03.01.02-IP.01-14-083/18 | bony na doradztwo | rpo wm 3.1.2 | RPO WM 2014-2020 3.1.2 | akredytowane IOB mazowieckie | bony na doradztwo IOB | doradztwo mazowsze

AW grafikaGrupa INVESTIN to dynamicznie rozwijająca się organizacja świadcząca usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie zaawansowanych technologii, globalnego rynku innowacji, doradztwa biznesowego i strategicznego, internacjonalizacji przedsiębiorstw, programów akceleracji start-upów oraz inwestycji Venture Capital. W ramach realizowanych usług wspieramy przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytucje otoczenia biznesu w obszarze innowacji, ekspansji zagranicznej, działalności B+R oraz komercjalizacji technologii.

Poszukujemy osoby posiadającej doświadczenie w zakresie projektów konsultingowych z obszaru doradztwa biznesowego, innowacji i komercjalizacji.

Analityk: poznaj szczegóły i aplikuj!


logo do newsaOd maja do października br. Grupa INVESTIN zorganizowała i przeprowadziła cykl spotkań szkoleniowo-warsztatowych dla kadry naukowo-dydaktycznej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wszystkie cztery przeprowadzone szkolenia dotyczyły zarządzania badaniami naukowymi i zostały zorganizowane w ramach projektu pt.: "PSW - uczelnia z przyszłością".

Szkolenia zorganizowano dla grupy 15 pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. Uczestnicy skorzystali z 4 modułów szkoleniowych:

1.    Moduł I Własność Intelektualna (8 h, 25.05.2018 r.): podstawowe pojęcia, własność intelektualna jako kluczowy element procesów innowacyjnych, patenty i ochrona działalności B+R_I, zarządzanie WI, procedury patentowe, zdolność patentowa oraz czystość patentowa, rola własności intelektualnej w dotacjach na innowacje.

2.    Moduł II Aspekty prawne i podatkowe – komercjalizacja pośrednia i bezpośrednia, praktyki prawne (8 h, 07.06.2018 r.): zarys problematyki, opodatkowania transferu technologii i własności intelektualnej, podatki przy wnoszeniu aportów, podatki transakcji w zakresie komercjalizowanej własności intelektualnej, aspekty podatkowe prawa międzynarodowego, ulga na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, podmioty o statusie CBR, ceny transferowe, rola wyceny wartości niematerialnych w podatkach.

3.    Moduł III Umowy (8 h, 06.09.2018 r.): ramy prawne tworzenia kontraktów badawczych, umowy licencyjne, umowy spółek celowych i spółek odpryskowych.

4.    Moduł IV Pomoc publiczna w badawczej działalności gospodarczej (8 h, 30.10.2018 r.): wprowadzenie i podstawowe pojęcia dotyczące pomocy publicznej, porównanie przepisów minionej perspektywy finansowej i aktualnych, koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na prace badawcze, warunki udzielenia pomocy de minimis.

Wszystkie szkolenia zostały przeprowadzone przez profesjonalnych trenerów Grupy INVESTIN.

Zachęcamy do zapoznania się referencjami.

 

Skorzystaj z doradztwa

Chcesz otrzymać profesjonalne wsparcie w ramach procesu komercjalizacji technologii?

Wyślij zapytanie

Zapisz się na szkolenie

Chcesz zdobyć nowe kompetencje w obszarze komercjalizacji technologii?

Zapisz się

Zgłoś projekt

Chcesz otrzymać wsparcie merytoryczne oraz kapitałowe?

Zgłoś projekt

Dołącz do nas

Szukasz nowych wyzwań zawodowych w obszarze zaawansowanych technologii?

Zobacz oferty pracy