Rozwijamy i finansujemy zaawansowane technologie, poprzez doradztwo biznesowe w obszarze globalnego rynku innowacji, programy akceleracji start-upów oraz inwestycje Venture Capital. 

 

Zdywersyfikowana działalność oraz sięgające 2002 roku doświadczenie w zakresie doradztwa biznesowego, akceleracji i finansowania, zapewniają odpowiednie możliwości i kompetencje do rozwijania innowacyjnych przedsięwzięć oraz pozyskiwania najlepszych technologii.

W ramach świadczonych usług komercyjnych wspieramy przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytucje otoczenia biznesu w obszarze internacjonalizacji, działalności B+R oraz transferu i komercjalizacji technologii. Wnosimy istotną wartość dodaną w strategiczne procesy rozwojowe.

Grupa INVESTIN jest twórcą i właścicielem Akademii Komercjalizacji® – pierwszego na polskim rynku kompleksowego cyklu szkoleniowo-warsztatowego dostarczającego wiedzę, narzędzia i umiejętności niezbędne w procesie skutecznej komercjalizacji zaawansowanych technologii firmom, instytucjom i klientom indywidualnym.

Nasze portfolio obejmuje innowacyjne projekty oparte o wyniki prac B+R, mocną własność intelektualną i/lub unikalny know-how branżowy, takie jak m.in: oprogramowanie do zdalnego monitorowania badań klinicznych, recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i system automatycznej elektronicznej windykacji wierzytelności.

Realizując strategię rozwoju, przygotowujemy do uruchomienia fundusze Venture Capital, w tym duży cross-sektorowy wehikuł inwestycyjny a także fundusze zalążkowe adresowane do konkretnych branż i sektorów gospodarki, takich jak: technologie materiałowe, zasoby naturalne i energia, technologie informacyjne i komunikacyjne, technologie bezpieczeństwa i podwójnego zastosowania oraz obszar ochrony zdrowia i urządzeń medycznych.

Grupa INVESTIN od 2017 roku jest członkiem konsorcjum realizującego pilotażowy program Dobry Pomysł. Program jest skierowany do osób, które są twórcami wynalazków o potencjale rynkowym lub mają ciekawe pomysły biznesowe na wykorzystanie nowatorskich rozwiązań, ale potrzebują profesjonalnego wsparcia w ich dalszym rozwoju. Program cieszy się dużą popularnością – na platformie www.dobrypomysl.pfr.pl zarejestrowano w ciągu sześciu miesięcy od uruchomienia inicjatywy ponad 600 pomysłów.

30 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przyznało Grupie INVESTIN akredytację Ośrodka Innowacji w ramach usług doradczych w zakresie innowacji. Dodatkowe informacje znajdują się pod linkiem. Zobacz pismo potwierdzające przyznanie akredytacji.

Grupa INVESTIN stosuje Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0, który wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych. Zobacz certyfikat.

Członkostwo w klastrach:

  • Mazowiecki Klaster Chemiczny
  • Klaster Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

W latach 2009-2014 Grupa INVESTIN zrealizowała szereg projektów dofinansowanych ze środków unijnych w ramach PO IG oraz PO KL. Szczegółowe informacje.

 

Skorzystaj z doradztwa

Chcesz otrzymać profesjonalne wsparcie w ramach procesu komercjalizacji technologii?

Wyślij zapytanie

Zapisz się na szkolenie

Chcesz zdobyć nowe kompetencje w obszarze komercjalizacji technologii?

Zapisz się

Zgłoś projekt

Chcesz otrzymać wsparcie merytoryczne oraz kapitałowe?

Zgłoś projekt

Dołącz do nas

Szukasz nowych wyzwań zawodowych w obszarze zaawansowanych technologii?

Zobacz oferty pracy