logo do newsaOd maja do października br. Grupa INVESTIN zorganizowała i przeprowadziła cykl spotkań szkoleniowo-warsztatowych dla kadry naukowo-dydaktycznej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wszystkie cztery przeprowadzone szkolenia dotyczyły zarządzania badaniami naukowymi i zostały zorganizowane w ramach projektu pt.: "PSW - uczelnia z przyszłością".

Szkolenia zorganizowano dla grupy 15 pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. Uczestnicy skorzystali z 4 modułów szkoleniowych:

1.    Moduł I Własność Intelektualna (8 h, 25.05.2018 r.): podstawowe pojęcia, własność intelektualna jako kluczowy element procesów innowacyjnych, patenty i ochrona działalności B+R_I, zarządzanie WI, procedury patentowe, zdolność patentowa oraz czystość patentowa, rola własności intelektualnej w dotacjach na innowacje.

2.    Moduł II Aspekty prawne i podatkowe – komercjalizacja pośrednia i bezpośrednia, praktyki prawne (8 h, 07.06.2018 r.): zarys problematyki, opodatkowania transferu technologii i własności intelektualnej, podatki przy wnoszeniu aportów, podatki transakcji w zakresie komercjalizowanej własności intelektualnej, aspekty podatkowe prawa międzynarodowego, ulga na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, podmioty o statusie CBR, ceny transferowe, rola wyceny wartości niematerialnych w podatkach.

3.    Moduł III Umowy (8 h, 06.09.2018 r.): ramy prawne tworzenia kontraktów badawczych, umowy licencyjne, umowy spółek celowych i spółek odpryskowych.

4.    Moduł IV Pomoc publiczna w badawczej działalności gospodarczej (8 h, 30.10.2018 r.): wprowadzenie i podstawowe pojęcia dotyczące pomocy publicznej, porównanie przepisów minionej perspektywy finansowej i aktualnych, koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na prace badawcze, warunki udzielenia pomocy de minimis.

Wszystkie szkolenia zostały przeprowadzone przez profesjonalnych trenerów Grupy INVESTIN.

Zachęcamy do zapoznania się referencjami.

 

Skorzystaj z doradztwa

Chcesz otrzymać profesjonalne wsparcie w ramach procesu komercjalizacji technologii?

Wyślij zapytanie

Zapisz się na szkolenie

Chcesz zdobyć nowe kompetencje w obszarze komercjalizacji technologii?

Zapisz się

Zgłoś projekt

Chcesz otrzymać wsparcie merytoryczne oraz kapitałowe?

Zgłoś projekt

Dołącz do nas

Szukasz nowych wyzwań zawodowych w obszarze zaawansowanych technologii?

Zobacz oferty pracy